डि.के. निकेतन पब्लिक स्कुल
D.K. NIKETAN PUBLIC SCHOOL
Estd :2072
Facebook | Twitter | YouTube
Choose Language:

तेस्रो त्रैमाषिक परिक्षा २०७६ संचालन

डी.के.निकेतन पब्लिक स्कुल दुल्लु नगरपालिका ०८ बालेश्वर दैलेख को तेस्रो त्रैमाषिक परिक्षा तपशिल को मिति र समयमा हुने हुदा सम्पूर्ण अभिभावक विद्यार्थी भाइबहिनीलाई जानकारी गराइन्छ । तपसिल मिति : २०७६/०९/२०  आइतबार  स्थान : डी.के.निकेतन पब्लिक स्कुल दुल्लु नगरपालिका ०८ बालेश्वर  समय : ११ बजे  Post By : Ghanashyam